Intuicija: Ključna kompetenca vodij prihodnosti

Vse več filozofij, vizij in strategij tujih in domačih podjetij temelji tudi na intuiciji. Čeprav nam je to danes morda še težko ‘racionalno’ razumeti, vemo, da je sposobnost napovedovanja trendov prihodnosti ena najpomembnejših in zaželenih veščin. Kako jo razviti?

Ko je Ivo Boscarol pred več kot 20 leti začel slediti svoji intuitivni viziji razvoja energijsko učinkovitih ter manj hrupnih letal, je bil nemalokrat deležen posmeha. Brez zunanje podpore, a s trdnim notranjim prepričanjem je ves čas odločno sledil svoji intuiciji. Malo je znano, da celotna filozofija, vizija in strategija podjetja Pipistrel temelji na čisti intuiciji. Podobnih zgodb je v domačem in tujem poslovnem okolju vedno več. Ker je, da bi nečemu lahko tako predano sledili in bili na koncu uspešni, pogosto potrebno preseči obstoječe okvirje realnosti ter izvesti svojevrstni ‘mentalni preskok’ v prihodnje stanje. Zato potrebujemo uvid v prihodnost, ki ga lahko dosežemo z intuicijo.

V obilici podatkov, ki jih vodje danes prejemamo z vseh strani, in ob številnih konceptih ter načinih obdelave teh podatkov se zlahka izgubimo, smo zavedeni ali nas ne pripeljejo do želenega rezultata. Zato intuicija kot kompetenca, ki omogoča boljše poslovne odločitve, postaja vse bolj prepoznana in zaželena kompetenca vodij. Čeprav je intuicija naravna danost, je ne uporabljamo vsi, niti je ne uporabljamo vsi v enaki meri, lahko pa se jo naučimo prepoznati. Na ta način bomo kot vodje zagotovo lažje delali prave stvari, na pravi način in ob pravem času.

Tradicionalni, tranzicijski in intuitivni vodja

Intuitivni vodja ve, da je pridobivanje informacij in zagotavljanje kompleksnih analiz dobro za razumevanje preteklosti, ne pa tudi nujno za točno dojemanje sedanjosti.

Gledano z vidika intuicije je tranzicija v doktrini vodenja razdelila managerje na tri skupine. Na tradicionalne managerje, ki se še vendo držijo naučenega odločevalnega procesa in verjamejo samo v zbrana dejstva in ‘številke’ ter sledijo statistikam in analizam. Drugi so tranzicijski managerji, ki so začeli prepoznavati vrednost intuicije in ostalih mehkih veščin vodenja. Tretji pa intuitivni managerji, ki se polno zavedajo potenciala intuitivnih zmožnosti; ki že izkorišajo to notranjo moč, notranje vodstvo ter so intuitivno odločanje že vgradili v svoje osebne in poslovne procese. Intuitivni vodja ve, da je pridobivanje informacij in zagotavljanje kompleksnih analiz dobro za razumevanje preteklosti, ne pa tudi nujno za točno dojemanje sedanjosti in še posebej ne za pravilno predvidevanje prihodnosti. Poznamo primere poslovnih napak, ko je manager napačno napovedal prihodnost, zanašajoč se le na zbrana dejstva. Zato sposobnost vodje za napovedovanje novih trendov prihodnosti postaja ena najpomembnejših in najbolj iskanih veščin.

S čim si nevede zapiramo pot do intuicije?

Zelo pomembno je razlikovati med intuicijo in ostalimi ‘notranjimi glasovi’, ki jih povzročajo naša prepričanja, dvomi, strah in situacijsko pogojena razmišljanja. Kaj v realnem življenju kot vodje pogosto počnemo in si s tem nevede zapiramo pot do lastne intuicije?

Prezasičenost z informacijami

Ker želimo biti kot vodje dobro informirani, si običajno prisvojimo navado brezmejnega konzumiranja informacij. A dejstvo je, da je zgolj peščica tistih, ki jih za svoje delo zares potrebujemo. Vse ostalo je nepotreben balast, ki nam jemlje čas in v glavi ter mislih ustvarja svojevrsten hrup. Preobremenjeni s takšnim balastom se le stežka uspemo umiriti in skoncentrirati misli ter uslišati svoj notranji glas.

Ego

Ego (in egoizem) dokazano nima negativnega vpliva le na intuicijo, temveč se v svoji okrepljeni intenziteti negativno odraža na vseh področjih človeškega življenja – tako v zasebnem kot v poslovnem svetu. Vodje smo tako pred nenehnim izzivom uravnoteževanja in brzdanja lastnega ega ter vzdrževanja ustrezno primerne (visoke) samopodobe, ki je potrebna za soočanje z zahtevnimi izzivi.

Strah

Nezadovoljstvo nam jemlje energijo, dvomi nas razdvajajo, strah pa je paralizator naše kreativnosti in ustvarjalnosti. Občutek strahu se mora zaključiti v primernem času po končani nevarnosti, saj v nasprotnem primeru nepotrebno daljši čas občutimo tesnobo. Raven adrenalina v telesu je previsoka, kar negativno vpliva na telesne in tudi mentalne sposobnosti vodje.

Rutina

Navade, za katere pogosto niti ne vemo, kje in kdaj smo jih razvili, nas ‘preklopijo’ na nezavedni način delovanja. Stvari zato počnemo, ne da bi o njih kreativno razmišljali, na ta način pa zamujamo priložnost doživljanja novih spoznanj. Ko tako delujemo, imamo občutek, da smo na ‘varni strani’, da ne tvegamo in da popolnoma obvladujemo svojo situacijo. Pa je res tako? Praviloma ne, saj rutina naredi to, da čas enostavno zbeži mimo nas, z njim pa tudi vse skrite priložnosti časa, ki ga ni moč priklicati nazaj.

Ponavljanje istih misli

Ameriška nacionalna znanstvena zveza (ang. The National Science Foundation – NSF) je objavila izsledke znanstvene študije, ki je razkrila, da ima povprečen človek dnevno med 12.000 in 60.000 misli. Od tega jih je 80 % negativnih in 95 % ponavljajočih se. Koliko energije in časa s ponavljanjem enih in istih misli izgubimo, ni znano. Ali drugače: koliko dobrih idej in intuitivnih spoznanj izgubimo s takšnim načinom razmišljanja?

Intuitivno inteligenco poleg čustvene in socialne, tudi znanstveniki prepoznavajo kot eno najbolj zaželenih inteligenc za prihodnja desetletja. Z njeno pomočjo se bo človeštvo lahko uspešno kosalo s hitro razvijajočo se umetno inteligenco strojev, robotov in humanoidov.

Zaupanje v notranje vodstvo

Kaj lahko storimo, da kot vodje razvijemo in izostrimo tankočutnost svoje intuicije? Začnimo s tem, da ji damo priložnost. Pričnimo počasi, a sistematično analizirati misli in občutke v ključnih trenutkih najpomembnejših odločitev in jih primerjati z dejstvi, ki so nam bila v tistem trenutku znana. Obstaja velika verjetnost, da ste do sedaj že izjemno uspešno intuitivno delovali, a se tega niste zavedali. Intuicija je v tesni povezavi z namero: našo resnično in globoko usmerjenost v tisto, proti čemur stremimo. Z dvigovanjem intenzitete namere močno dvigujemo verjetnost za intuitivno spoznanje ali uvid. Enako velja za ekspertizo ali mojstrstvo tistega, v čemer delujemo ali se kot vodja s tem ukvarjamo. Več znanja pridobimo, lažje povezujemo in prihajamo do popolnoma novih – prebojnih spoznanj in konceptov. Vprašajmo se, kaj nas ta edinstveni trenutek uči in na kaj nas opozarja. Bodimo pozitivni v načinu razmišljanja, delovanja in vodenja. Zavestno razvijajmo sočutje do situacij in do ljudi. Sočutje in iskrena namera nekomu pomagati odpre naše srce in duha za popolnoma nove ideje. Situacije, ki se nam zdijo nerešljive, poglejmo z druge perspektive – dvignimo se nad konkretno situacijo, odmislimo morebitna čustva, ki nas spremljajo, in s tem se bo sprostila tudi pot do rešitve, ki jo iščemo. Na marsikaj nimamo vpliva, vedno pa imamo vpliv na to, kako določeno situacijo doživimo in se nanjo odzovemo. Smiselno je, da iz situacij, ko smo delovali intuitivno, poskušamo razbrati, kako se nam intuicija razkriva – tako fizično (npr. glavobol, stiskanje v prsih, v trebuhu) kot psihično (npr. anksioznost, nenaden naval energije, nenaden upad energije, občutek spokojnosti). Zapisujemo vse, kar povezujemo s svojo intuicijo, tudi svoje sanje.

Povprečen človek ima dnevno med 12.000 in 60.000 misli. Od tega jih je 80 % negativnih in 95 % ponavljajočih se. Koliko energije in časa s ponavljanjem enih in istih misli izgubimo, ni znano.

Mehanizem delovanja intuicije kljub vedno večjemu zanimanju zanjo še vedno ni popolnoma razjasnjen. Kljub temu je ne bi smeli podcenjevati in puščati ob strani, še zlasti ne pri vodenju, ki ima pogosto mnoge podobnosti preživetvenim situacijam (plavaj ali utoni), v katerih intuicija igra ključno vlogo.

Intuicija se razvija tudi s pomočjo različnih načinov izražanja, kot je ustvarjanje, slikanje, pisanje, plesanje, ter igranje. Preizkušajte svojo intuicijo z različnimi in enostavnimi mentalnimi nalogami. In nenazadnje, veselite se vsakega uspešno prepoznanega uvida in bodite zanj iskreno hvaležni, saj vas vodi po poti doseganja najboljše verzije sebe in s tem tudi vašega dela.

Dr. Ivan Erenda je direktor – član poslovodstva družbe TPV. Aleksej Metelko je vodja projektov na Razvojnem centru Novo mesto. Oba sta avtorja knjižne uspešnice Intuition and Success. Članek je bil objavljen v MQ reviji št. 43, marca 2019.