Filip Remškar: Motivator in inovator

Filip Remškar, solastnik in direktor podjetij Smart Com in Beenius ter finalist za priznanje Mladi manager 2018, se kot super junak vidi v kombinaciji ustvarjalca Walta Disneyja, inovatorja in navihanca, kot sta Denis Pokora in Frank Abagnale iz filma Ujemi, če me moreš, ter pogumnega in zvestega, kot je bil William Wallace v filmu Pogumno srce.

Filip Remškar je pred petimi leti, pri svojih 30. letih, skupaj z bratom Juretom prevzel vodenje  Smart Com skupine, ki jo poleg krovnega podjetja Smart Com tvorijo še tri spin-off podjetja, DSC, Beenius in Optisis, in od lanskega leta tudi podjetje Castoola. Filip podjetje s predvidevanjem tehnološkega razvoja, z novimi pristopi, poznavanjem značilnostmi trga, poslovnimi znanji, prodajnimi sposobnostmi in sodelovanjem uspešno deluje in se prilagaja hitro spreminjajočemu se poslovnemu okolju.

Podjetje Smart Com je leta 1990 ustanovil Filipov oče, njegova vizija je bila postati vodilni graditelj telekomunikacijske in informacijske infrastrukture v regiji. Smart Com to vizijo uresničuje: je eden izmed vodilnih sistemskih integratorjev v JV Evropi in rešitve ter storitve ponuja po vsem svetu. Družba je specializirana za reševanje kompleksnih IKT izzivov s snovanjem varnih, zanesljivih in uporabniku prijaznih rešitev za digitalno preobrazbo.

Sanje, vedoželjnost, srce in navdih

»Veliki voditelji navdihujejo ljudi in to želim doseči tudi sam. V poslu me poganja neuničljiva vera, da lahko s sodelovanjem dosežemo več in tako prispevamo k trajnostnemu razvoju družbe,« meni Remškar, ki je prepričan, da je za uspeh in rast podjetja ključna jasno začrtana vizija, ki se odraža tako pri vodenju podjetja kot pri vodenju sodelavcev. Ob prevzemu Smart Com skupine so se najprej zazrli vase in se vprašali, zakaj delujejo. Identificirali so smisel delovanja, elan in željo po stalnem strokovnem in organizacijskem razvoju. Vodijo jih sanje, vedoželjnost, srce in navdih, je prepričan 35-letni Remškar. 

‘Mulc’, ki so mu vsi nasprotovali

Njegov največji izziv je usklajevanje različnosti sodelavcev, da stremijo k skupnemu cilju. »Zakaj smo sploh začeli delati to, kar delamo, in kaj lahko storimo za to, da bo naš smoter zaživel znotraj vseh tehnoloških in tržnih priložnosti, ki so danes na voljo,« se je vprašal Remškar in zdaj skupaj s sodelavci išče ravnovesje elementov Sinekovega zlatega kroga. »Najti odgovore na ta vprašanja ni enostavno. Pravzaprav je trdo delo,« je dejal. 

Če ti drugi nasprotujejo, moraš navdihovati, delati in voditi z zgledom ter jasno povedati, kaj želiš. Potem ti ljudje sledijo.

Remškar ve, o čem govori, saj njegovi začetki na položaju managerja niso bili enostavni. Vsi so ga, pravi, imeli za ‘mulca’ in mu pogosto nasprotovali. »Vse, kar lahko v takem trenutku narediš, je, da delaš in vodiš z zgledom in jasno poveš, kaj želiš. Potem ti ljudje sledijo in podjetje lahko na novo postaviš,« je dodal. Da sta z bratom prevzela in popeljala družinsko podjetje na pot trajnega uspeha in razvoja, je zanj največji uspeh.

Njegovi načrti za prihodnost so nadaljnja digitalizacija na vseh ravneh poslovanja. Temu se bo posvetil s svojo skrbnostjo, inovativnostjo in predanostjo. »Veliko raje navdušujem kot pa poveljujem,« pravi Remškar. In to mu zagotovo uspeva, saj bi bil, če ne bi bil manager, inovator.

Tjaša Polak je novinarka, zunanja sodelavka podjetja Mediade. Članek je bil objavljen v MQ reviji št. 43 marca 2019.