Etično in trajnostno poslovanje prinaša konkurenčno prednost

Danes mora dobra strategija družbene odgovornosti podjetja vključevati natančno spremljanje vseh poslovnih odnosov in zagotavljati, da lahko v celotni dobavni verigi izključimo neetične prakse, kot so korupcija, neupoštevanje okoljskih predpisov ali otroško delo.

Zaščita pred izgubo ali omalovaževanjem ugleda je dobrodošel stranski učinek takšne politike. Dobra novica je, da etično poslovanje podjetij vse bolj pridobiva na veljavi.

Motnje dobavnih verig ogrozile obstoj podjetij

Lani so se številna podjetja znašla pred enim izmed največjih izzivov tega tisočletja – pandemija covida-19 je povzročila resne motnje dobavnih verig in ogrozila obstoj podjetij. Kar 90 % podjetij, uvrščenih na seznam Fortune 1000, je zaznalo motnje v dobavni verigi. Vodilni v podjetjih so morali za ohranitev lastnega poslovanja sprejeti zelo hitre odločitve in poiskati nove dobavitelje. Ali so pred tem temeljito preverili njihovo poslovanje? Premalokrat se zavedamo, da je tisto, kar vemo o poslovnih partnerjih, le vrh ledene gore.

Zakon o dobavni verigi bo spremenil način poslovanja – kaj je na obzorju EU?

Medtem ko EU trenutno pripravlja direktivo o prepoznavanju okoljskih, socialnih in upravljavskih tveganj (ESG), je Nemčija že uvedla pravni okvir, osredotočen na ESG. Nemški zakon o dobavni verigi, ki bo zaživel v prihodnjih letih, se osredotoča tudi na to, da je oskrbovalna veriga ‘čista’. Podjetje, ki ustreza tej zahtevi, se zaveda potencialnih groženj v svoji organizaciji, svoji dobavni verigi in tudi pri vseh svojih poslovnih partnerjih. Ko bodo morala nemška podjetja prilagoditi delovanje zahtevam kupcev, bo to zagotovo vplivalo tudi na druge države, v katerih nabavljajo. Pri izbiri dobaviteljev ne bo v ospredju le finančno stanje in stabilnost poslovanja potencialnih poslovnih partnerjev, pač pa tudi kako ravnajo z vodo in kakšne delovne razmere vladajo v podjetju.

Odgovorna in trajnostna podjetja bodo v prednosti na evropskem trgu

Generacija milenijcev predstavlja četrtino svetovnega prebivalstva in je trenutno največja skupina odraslih. Njihove vrednote in pričakovanja se razlikujejo od prejšnjih generacij Zaskrbljeni so zaradi onesnaževanja okolja in podnebnih sprememb, ki jih povzroča industrija, po drugi strani pa ne želijo s svojim denarjem podpirati neetičnega ravnanja v dobavni verigi. Po raziskavi Dun & Bradstreet kar 90 % potrošnikov meni, da morajo podjetja in blagovne znamke odgovorno ravnati s planetom in prebivalci, 33 % pa jih priznava, da jih pri nakupnih odločitvah vodijo okoljska in družbena odgovornost. Christian Kellner, vodja za finance in tveganja za regijo DACH in CEE pri Dun & Bradstreet: »Ni vprašanje, ali bo ta sprememba v družbi prišla do podjetij, ampak je vprašanje, kdaj in kako. Seveda je ta sprememba najprej začela vplivati na industrije B2C. Vendar tudi podjetja zdaj razumejo, da morajo prilagoditi svoje vedenje.«

Doda, da so se posledično spremembe v ravnanju podjetij začele že pred uvedbo zakona o dobavni verigi in da bo njegov vpliv sčasoma le naraščal.

Zato bodo podjetja, ki že zdaj, pred uveljavitvijo zakonov, razumejo,

V prihodnosti bodo uspešna tista podjetja, ki bodo v ospredje postavila človeški kapital in ključne trende, pri sprejemanju odločitev pa se bodo naslonila na pametne podatke in analize.

da morajo prilagoditi svoje delovanje, na evropskem trgu v prednosti. Po izkušnjah strokovnjakov Dun & Bradstreet so podjetja, ki skrbijo za vidike ESG, v celoti bolje vodena in zato navadno bolj donosna, saj posredno skrbijo tudi za vrednost svoje blagovne znamke.

V prihodnosti bodo uspešna tista podjetja, ki bodo v ospredje postavila človeški kapital in ključne trende (digitalizacijo, trajnost in etičnost poslovanja), pri sprejemanju odločitev pa se bodo naslonila na pametne podatke in analize.

Družba Dun & Bradstreet, del katere je sedaj Bisnode, že skoraj 200 let strankam in partnerjem vseh velikosti pomaga rasti in dosegati izjemne rezultate skozi moč globalnih podatkov in poslovne analitike.

Breda Jerič, Dun & Bradstreet Senior Product Manager for Compliance & Master Data Članek je bil objavljen v MQ reviji št. 49, novembra 2021.