ESG Intelligence: Vaša velika konkurenčna prednost

Pomen prepoznavanja okoljskih, socialnih in upravljavskih tveganj (ESG) postaja ena izmed prioritet podjetij, ki se zavedajo, da gre za področje, ki ga ni več možno ignorirati. Zato v družbi Dun & Bradstreet z velikim ponosom predstavljamo našo novo rešitev: D&B ESG Intelligence!

V današnjem času je nesprejemljivo graditi poslovne odnose s podjetjem, ki se poslužuje neetičnih praks, krši človekove pravice ali ne spoštuje standardov varstva okolja. Večina podjetij ima razvejano mrežo dobaviteljev in poslovnih partnerjev, ob tem pa težko zaznajo morebitne sporne prakse, ki se jih ti poslužujejo, sploh če gre za partnerje iz tujih držav.

Implementacija načel ESG bo v bližnji prihodnosti tudi zakonsko nujna. Če jih vključite že danes, pa to predstavlja veliko konkurenčno prednost za vas. Podjetjem pri prepoznavanju tovrstnih tveganj in sprejemanju najbolj optimalnih poslovnih odločitev pomaga nova rešitev na slovenskem trgu D&B ESG Intelligence, ki ponuja vpogled v kakovostne globalne podatke in analitične uvide o podjetjih. S pomočjo umetne inteligence omogoča, da podjetja ocenijo in spremljajo ESG uspešnost in dejavnosti potencialnih in obstoječih poslovnih partnerjev.

S pomočjo nove rešitve boste lahko identificirali ravnanje vaših partnerjev na področju okolja, človeškega kapitala, upravljanja dobavnih verig in spoštovanja regulativ ter se na ta način izognili vstopu v škodljiva partnerstva, izboljšali operativno odpornost podjetja in posledično ustvarili večji dobiček in nadaljnjo rast vašega podjetja.

Bodite korak pred konkurenco in zakonodajo

Da etično poslovanje podjetij vse bolj pridobiva veljavo, dokazuje med drugim EU direktiva o prepoznavanju okoljskih, socialnih in upravljavskih tveganj (ESG), ki jo bodo morale implementirati vse države članice. Teme, kot so varovanje okolja, odnos do zaposlenih in etičnost poslovanja, pa so vse bolj pomembne tudi za potrošnike. Pri Dun & Bradstreet ugotavljajo, da kar 90 % potrošnikov meni, da morajo podjetja in blagovne znamke s planetom in prebivalci ravnati karseda skrbno, 33 % pa jih priznava, da jih pri nakupnih odločitvah vodijo okoljska in družbena odgovornost. ESG načela so tako že postala realnost, z njihovim upoštevanjem pa si lahko podjetja zagotovijo konkurenčno prednost in se hkrati bolje pripravijo na prihajajoče regulative.

Umetna inteligenca prepozna tveganja in priložnosti ESG

V prihodnosti bodo uspešna tista podjetja, ki bodo v ospredje postavila človeški kapital in ključne trende, katerim smo priča: digitalizacijo, trajnost in etičnost poslovanja. Globalna podjetja, ki želijo pridobiti konkurenčno prednost in upoštevati nove predpise, že sedaj sledijo okoljskim, družbenim in upravljavskim dejavnikom. Z uporabo D&B ESG Intelligence lahko podjetja prepoznajo ESG tveganja v svoji dobavni verigi, jih spremljajo in sestavijo učinkovita poročila, s katerimi zadostijo regulatornim

Z rešitvijo D&B ESG Intelligence boste identificirali ravnanje vaših partnerjev na področju okolja, človeškega kapitala, upravljanja dobavnih verig in spoštovanja regulativ ter se na ta način izognili vstopu v škodljiva partnerstva.

zahtevam po skladnosti z načeli ESG. D&B ESG Intelligence zagotavlja celovito pokritost podatkov o uspešnosti trajnostnega razvoja za več kot 35 milijonov svetovnih javnih in zasebnih podjetij. Uporabniki rešitve dobijo vpogled v uspešnost njihovih poslovnih partnerjev na kar 31 ključnih ESG področjih, pridobijo pa tudi dostop do sicer težko dostopnih podatkov zasebnih podjetij.

Pazite na težko prigarani ugled

Vsako uspešno podjetje se zaveda, da se ugled gradi skozi leta, medtem ko se ga lahko izgubi v trenutku. Podjetja si ne morejo več privoščiti, da bi sodelovala s partnerji, ki jih bremenijo sporne prakse, kot so npr. izkoriščanje delavcev, uničevanje okolja ali povezanost z izpostavljenimi podjetji in njihovimi zastopniki. Za podjetja je zato ključno, da ESG tveganja prepoznajo kar najhitreje, to pa je možno zgolj s kakovostnimi podatki o podjetjih z vsega sveta, ki jih zagotavlja rešitev D&B ESG Intelligence.

Sporočilo je bilo objavljeno v 51. številki MQ revije.