ESG in (izvozna) uspešnost slovenskih podjetij v prihodnosti

Z zakonsko obvezno vključitvijo ESG načel v svoje poslovanje si lahko že sedaj zagotovite prednost pred konkurenco. Nemčija, ki je najpomembnejši izvozni trg za Slovenijo, je namreč z januarjem zaostrila zahteve glede ocene tveganja in preglednosti dobavne verige.

Upoštevanje načel ESG podjetjem utira pot med najboljše

Po izkušnjah Dun & Bradstreet strokovnjakov so podjetja, ki skrbijo za vidike ESG, v celoti bolje vodena in običajno bolj donosna, saj z odgovornim in trajnostnim delovanjem dvigujejo vrednost svojih blagovnih znamk. Kar 97 % podjetij, ki so v svoje poslovanje implementirala načela ESG, je občutno znižalo stroške, kar 92 % pa jih je ob tem zabeležilo še izdatno povečanje donosov, je pokazala raziskava Dun & Bradstreet.

Leto 2023 prinaša spremembe pri sodelovanju z nemškimi podjetji, v prihodnje sprememb še več

V »duhu« EU direktive o prepoznavanju okoljskih, socialnih in upravljavskih tveganj je z začetkom leta 2023 v Nemčiji vstopil v veljavo nov Zakon o skrbnem pregledu dobavne verige (SCDDA). Ta podjetjem nalaga, da identificirajo in odpravijo tveganja v zvezi s človekovimi pravicami in okoljskimi vprašanji vzdolž neposredne dobavne verige. Ta zakonodaja pa se bo v prihodnosti še bolj razvila na način, da podjetja ne bodo več preverjala le uspešnost neposrednih dobaviteljev, ampak bodo morala preverjati celotno verigo dobaviteljev pri doseganju ESG standardov. Ker ima Slovenija izvozno naravnano gospodarstvo, bo za slovenska podjetja ključno, da bodo svojim kupcem v Nemčiji lahko pokazala in objektivno utemeljila uspešnost pri doseganju ESG standardov in tako upravičila svoj nadaljnji obstoj ali ravno zaradi upoštevanja ESG načel na novo vzpostavila položaj v njihovih dobavnih verigah.

ESG Ranking – nova ocena za merjenje uspešnosti podjetij na področju ESG

Ugled podjetja se bo poleg finančne uspešnosti in stabilnega poslovanja že v bližnji prihodnosti izkazoval tudi na področjih, kot so skrb za okolje, spoštovanje človekovih pravic in transparentno upravljanje. Trenutno pa ESG ne predstavlja samo izziva na področju izvajanja, ampak tudi na področju merjenja.

Rešitev D&B ESG Intelligence podjetjem omogoča oceno ESG uspešnosti poslovnih partnerjev v realnem času ter ponuja informacije v obliki ESG lestvic. Rešitev temelji na Dun & Bradstreet Podatkovnem oblaku, v katerem so zbrani podatki ESG o več kot 40-ih milijonih organizacij po vsem svetu.

Za merjenje kateregakoli tveganja so bistveni podatki, ki pojasnjujejo izpostavljenost podjetja tveganju. Tudi za določanje izpostavljenosti ESG tveganjem so ključni kakovostni podatki, ki jih bodo podjetja potrebovala pri merjenju svojih ESG dosežkov.

Družba Dun & Bradstreet kot vodilni svetovni ponudnik poslovnih podatkov uspešnost podjetij na področju ESG meri s pomočjo ocene ESG Ranking, ki je vkomponirana v rešitev D&B ESG Intelligence. Slovenskim podjetjem, ki tovrstne ocene še nimajo, ponuja možnost, da jo brezplačno pridobijo s t. i. ESG Self-Assessment.

Implementacija načel ESG predstavlja veliko konkurenčno prednost

Večina podjetij ima razvejano mrežo dobaviteljev in poslovnih partnerjev, ob tem pa težko zaznajo morebitne sporne prakse, sploh če gre za partnerje iz tujine. Pri izbiri dobaviteljev sedaj ni več v ospredju le finančno stanje in stabilnost njihovega poslovanja, pač pa tudi, kako spoštujejo človekove pravice in kakšne delovne razmere vladajo v podjetju. Z novo rešitvijo družbe Dun & Bradstreet boste lažje identificirali ravnanje vaših partnerjev na področju okolja, človeškega kapitala, upravljanja dobavnih verig in spoštovanja regulativ, se na ta način izognili vstopu v škodljiva partnerstva in povečali vašo konkurenčno prednost.

To sporočilo je bilo objavljeo v 53. številki MQ revije.