Dobre prakse managementaza pot čez “modri ocean”

Kaj za management pomeni zahteva po dolgoročnem procesu povečevanja večfaktorske produktivnosti, ki lahko zagotavlja potrebno gospodarsko rast za ohranitev družbene blaginje?

Združenje Manager v središče svojega delovanja umešča prepoznavanje in promocijo najboljših praks, ki jih dosegajo managerji v svojem poklicu. Rezultati se izražajo v inovativnih, rastočih in konkurenčnih podjetjih. Če te prakse dobro razumemo in se znamo iz njih učiti, lahko napredujemo hitreje. Neposredno velja to za managerje same.

Deležniki, ki so odgovorni za to, da bi bilo takih izkušenj čim več, lahko pripomorejo tako, da ustvarjajo ugodnejše razmere zanje. Pri tem mislimo na državo v najširšem smislu, posebej pa na tiste, ki ustvarjajo pogoje za delovanje podjetij, in dela, ki deluje v šolstvu, znanosti in kulturi; na sodišča in na regulatorje. Ne nazadnje mednje vključujemo socialne partnerje, ki sodelujejo v zahtevnem dialogu iskanja družbenega ravnotežja na ravni razdelitve ter varčevanja in porabe.

Vse to omogoča Sloveniji zapluti v modri ocean, na pot v inovativno družbo, ki je neizogibna pot ter ob drugih potrebnih ukrepih edina pelje v smer ohranjanja družbe blaginje, vključenosti in napredka.

 V Pogledu zato izpostavljamo tri dobre prakse prek portretov nagrajencev Združenja manager v zadnjih treh letih:

Boštjan Gorjup, Manager leta 2018 in direktor BSH Hišni aparati Nazarje

Janez Škrabec, Manager leta 2017 ter ustanovitelj in direktor podjetja Riko

Andrej Božič, Manager leta 2016 in nekdanji predsednik uprave Steklarne Hrastnik