Dober igralec je tisti, ki naredi soigralca boljšega

Priznanje Artemida, s katerimi si Združenje Manager že leta prizadeva k bolj uravnoteženi zastopanosti spolov na najvišjih pozicijah v gospodarstvu, si je letos prislužila Anita Stojčevska, glavna izvršna direktorica SKB banke, managerka, ki je prebila stekleni strop. V SKB banki je zaposlena že od leta 1995, leta 2001 je prevzela prvo vodstveno funkcijo. Kot prvi ženski v SKB banki so ji leta 2009 zaupali vodenje največje divizije komercialno upravljanje, pred dvema letoma pa jo je nov lastnik banke, Skupina OTP, postavila v vlogo glavne izvršne direktorice in članice upravnega odbora SKB banke.

V njenem mandatu je bila uspešno izpeljana integracija SKB banke, ki je trenutno tretja največja banka pri nas, v Skupino OTP. Po načrtovani združitvi z NKBM, ki naj bi bila končana leta 2023, pa bo postala največja. Stojčevska trenutno vodi več kot 900 ljudi, v upravnem odboru ima 57 % managerk.

Čemu pripisujete največ zaslug za to, da ste postali izvršna direktorica, ženska, ki je prebila stekleni stolp in se zavihtela na sam vrh?

Na poti do vrha je bilo prehojenih kar nekaj stopnic in nadstropij in ni bilo bližnjic. Biti vodja ni lahko poslanstvo, ampak umetnost. Od tebe se pričakuje odgovorno ravnanje tako do lastnikov kot zaposlenih in njihovih družin ter okolja, v katerem deluješ. Vse to zahteva veliko dela, energije, volje, 

Sem edina ženska na vodstvenem položaju banke  v skupini OTP in tudi delež žensk v managementu je na ravni celotne skupine manjši kot v SKB banki. Ženska na čelu banke je prej izjema kot pravilo, bančništvu je tradicionalno moška panoga.

vztrajnosti, predanosti, vizije, znanja, hkrati pa moraš imeti delo rad in verjeti vase. Zavedati se moraš, da uspehi niso uspehi posameznika, ampak ekipe, ki si zaupa in se podpira ter si obenem dovoljuje svobodo. Le tako se rojevajo ideje in izkoristijo potenciali. Na svoji poti sem imela vedno dobre odnosi z nadrejenimi, bili so mi mentorji in učitelji, vedno sem v njih iskala tisto, česar me lahko naučijo. Obratno so oni skozi to v meni prepoznali potencial in mi dali možnost napredovanja. Korak za korakom, s postopnim napredovanjem postajaš bolj samozavesten in izkušen, na drugi strani pa tudi bolj ceniš sodelavce ter kolege in oni tebe, ko vidijo, da nekdo s trudom in pravim odnosom do sodelavcev in pristopom do dela stopa proti vrhu.

Združenje Manager je Aniti Stojčevski, glavni izvršni direktorici SKB banke, podelilo priznanje Artemida 2021.

Število žensk v upravnem odboru SKB presega 50 %, kar je še enkrat več od povprečja v svetovnem merilu. Gre za strateško in zavedno kadrovanje žensk ali se je to zgodilo po naravni poti?

Od sedmih članov upravnega odbora banke smo štiri ženske, v srednjem managementu je delež žensk 66 %, med vsemi zaposlenimi pa je okoli 70 % žensk. Sem edina ženska na vodstvenem položaju v skupini OTP (v skupini je 11 bank) in tudi delež žensk v managementu je na ravni celotne skupine manjši kot v SKB banki. Ženska na čelu banke je prej izjema kot pravilo, bančništvo je tradicionalno moška panoga. SKB pa že ima tradicijo vodenja s strani ženske, saj jo je vrsto let uspešno vodila Cvetka Selšek. Kljub temu pa ne morem reči, da je takšno kadrovanje načrtno – kadrujemo po znanju, strokovnosti in kompetencah ter stremimo k uravnoteženem zastopanju obeh spolov na vseh ravneh.

Kje vidite največ ovir, da med managerkami ni več žensk?

Mislim, da ženske bolj kot moški iščejo ravnovesje med kariero in družino, morebiti tudi premalo pozornosti posvečajo delu z dobrimi mentorji in navezovanju zavezništev, ki bi jim strokovno pomagala pri realizaciji postavljenih ciljev. Hkrati ženske morda večkrat čakajo na zunanjo spodbudo, priznanje in podporo, namesto da bi si postavljale lastne cilje in strategije ter jim sledile.

Na kakšen način se lotevate opolnomočenja zaposlenih?

DNK uspeha je EKIPA, v kateri izžarevajo Energija in Kreativnost, kjer se krešejo Ideje ter jo krasi medsebojna Povezanost in Agilnost v delovanju. Nemalokrat pri vodenju lahko potegnemo paralelo s športom. Managerji se lahko tako od uspehov kot tudi od neuspehov v športu veliko naučimo. Od tega, kako voditi zaposlene, 

Ženske bolj kot moški iščejo ravnovesje med kariero in družino, morebiti tudi premalo pozornosti posvečajo delu z dobrimi mentorji in navezovanju zavezništev, ki bi jim strokovno pomagala pri realizaciji postavljenih ciljev.

kako pomembna je sestava ekipe, kaj je tisto, kar je pomembno za ustvarjanje zmagoslavne miselnosti, kako ljudi motivirati in nagrajevati. Da ekipa ostane skupaj in je predana delu, je potrebno veliko skupnega razumevanja, sprejemanja različnosti, tolerance, podrejanja lastnega ega k skupnemu cilju celotne ekipe. Pri tem pa dobra ekipa ni skupek posameznikov, kjer vsak opravi svoj del naloge, ampak je takšna, kjer lahko nekdo opravi nalogo od svojega sodelavca, ker ta v določenem trenutku ne zmore ali ne zna. Dober igralec je tisti, ki naredi soigralca boljšega.

V preteklih letih ste se ne le spopadali z epidemijo, ampak tudi integrirali poslovne procese z OTP. Kje so bili največji izzivi spajanja?

To obdobje si bom zagotovo zapomnila. Na eni strani izjemna skrb za zdravje zaposlenih in strank, na drugi integracija poslovnih in organizacijskih procesov, na tretji pa še vodenje banke na dnevni ravni ter vodenje razvojnih projektov. Sama integracija zajema cel spekter sprememb v poslovanju, od poročil do sprememb postopkov, pregleda politik tveganj, harmonizacije produktov, uvajanja novih IT sistemov in povezav ter organizacije. Nalogo smo z vztrajnostjo, zavzetostjo in dobrim sodelovanjem tako znotraj banke kot s kolegi v OTP uspešno izpeljali in predvsem v skladu z dogovorom prejšnjega lastnika tudi pravočasno zaključili. Ključno je tudi, da stranke niso občutile, da smo se ukvarjali z integracijo, saj je naša kakovost storitev ostajala enaka. Z vidika strank je bila najbolj pomembna sprememba, da smo zamenjali barvo, naš profesionalni odnos in odnos do strank pa se absolutno nista spremenila – naša banka je prepoznana kot banka, ki je zaupanja vredna.

Kakšne izzive pričakujete ob združevanju z NKBM?

Načrtovanje združevanja z NKBM bo drugačna zgodba. Vsekakor ne gre za ‘copy-paste’ model, saj bo veliko bolj kompleksno. To bo največji prevzem v zgodovini skupine OTP, s čimer bomo postali največja banka v Sloveniji. To je zagotovo priložnost tako za nas, zaposlene, da pokažemo, da smo sposobni takšnih podvigov, kot tudi za naše stranke, ki jim bomo lahko ponujali veliko več, kot jim lahko sedaj ponudita dve ločeni banki. Tako kot smo se v SKB banki zanesli na pomoč in podporo pri združitvi v OTP, se bomo tudi tukaj lahko ponovno zanesli na pomoč, znanje in podporo vodstvene skupine iz naše matične banke, saj je bančna skupina v zadnjih nekaj letih uspešno izvedla nakup in potem integracijo v bančni sistem kar osmih bank v regiji.

Tudi ali predvsem banke niste imune na procese digitalizacije. Kako vidite prihodnost vaše panoge?

Digitalizacija bančnega poslovanja in internih procesov je naša glavna strateška usmeritev in je neizogibna, če želimo obstati in uspešno poslovati tudi v prihodnje. Intenzivno delamo na izgradnji digitalne platforme, ki bo osnova za razvoj vseh kanalov, po katerih bodo stranke lahko dostopale do nas. Stranke so čedalje bolj digitalno pismene in zahtevajo enostavne, 

Dobra ekipa ni skupek posameznikov, kjer vsak opravi svoj del naloge, ampak je takšna, kjer lahko nekdo opravi nalogo od svojega sodelavca, ker ta v določenem trenutku ne zmore ali ne zna. Dober igralec je tisti, ki naredi soigralca boljšega.

hitre in varne načine poslovanja. S pojavom NEO bank, tj. bank, ki poslujejo izključno digitalno, ki so izjemno agilne in tudi manj regulirane kot tradicionalne banke, smo dobili še dodatno spodbudo, da preobrazimo obstoječe poslovne modele in se preusmerimo k agilnim pristopom, tako na ravni storitev kot načinu dela. Uporabiti moramo več novih tehnologij, povezanih z uporabo podatkov, umetno inteligenco, roboti idr., vse to pa zahteva tudi nove, drugačne profile zaposlenih. Banke počasi postajamo vedno bolj tehnološka in informacijska podjetja.

Bomo sploh še imeli bančne poslovalnice?

Za bolj kompleksne posle bomo vedno potrebovali osebnega oz. poslovnega svetovalca, zato bodo poslovalnice še ostale, a storitev v njej bo drugačna, zagotovo bo manj blagajniških poslov in več tehnoloških naprav, ki bodo strankam omogočale, da same opravijo storitve.

Ana Madon je novinarka, zunanja sodelavka podjetja Mediade. Saša Gnezda je glavna urednica v podjetju Mediade. Članek je bil objavljen v MQ reviji št. 50, aprila 2022.