Dialog, vključevanje, povezovanje, trajnostni principi

Trajnostni principi pomenijo, da podjetja, države, sisteme vodimo na način, da vse deležnike – od okolja, družbenega okolja, zaposlenih, dobaviteljev … do lastnikov – obravnavamo enakopravno in da so v ravnovesju. To ravnovesje, homogena družba je v fokusu Združenja Manager.

V svetu, politiki in gospodarstvu potrebujemo več dialoga. David Bohm je že pred pol stoletja zapisal, da pomanjkanje dialoga vodi k vojnam in krizam, čemur smo priča tudi danes. Zato je tako pomembno, da imamo razvito empatijo, da si znamo prisluhniti in da slišimo drug drugega, da razumemo drugače misleče ter da med različnimi rešitvami izberemo tisto, ki je najboljša za vse, in ne tiste, ki je naša.

V Združenju Manager bomo ta cilj zasledovali v naslednjih mesecih, ko bomo s strokovno skupino in z upravnim odborom pripravili osnutek razvojnega načrta, kako naj bo združenje in njegovo vodstvo organizirano in kako naj deluje v prihodnje. To bo osnova za debato in hkrati povabilo vam, članicam in članom, da se vključite v diskusijo in izmenjavo mnenj, podate svoje videnje, dopolnitve, alternativne predloge. Vse s ciljem, da bi vam nudili optimalno podporo in strokovno pomoč, da bi ščitili vaše interese in sooblikovali bolj spodbudno in prijazno poslovno okolje, v katerem ustvarjate.

To v praksi pomeni, da bomo podpirali ukrepe, kot je sprejetje novele zakona o dohodnini, 

Vse s ciljem, da bi vam nudili optimalno podporo in strokovno pomoč, da bi ščitili vaše interese in sooblikovali bolj spodbudno in prijazno poslovno okolje, v katerem ustvarjate.

da bomo spodbujali uvedbo razvojne kapice, ki je nujno potrebna za privabljanje in zadržanje vrhunskih kadrov ter za zvišanje dodane vrednosti. Izračuni Gospodarskega kroga kažejo, da sprejetje razvojne kapice na srednji in dolgi rok ne bi bistveno zmanjšalo prihodkov v proračun, saj bi se potem podjetja lažje odločila za višje plače, te bi spodbudile potrošnjo in ta bi prek DDV-ja pomenila večji priliv v proračun. Sprejetje razvojne kapice bi v Slovenijo privabila tudi nova, tuja podjetja. Seveda samo ta ukrep in višje plače ne bodo zadržala mladih v Sloveniji, zato je pomembno, da sprejmemo tudi vse druge nujne reforme in ukrepe, ki smo jih nanizali v akcijskem načrtu za večjo blaginjo. Le tak celoten paket bo mlade prepričal, da ostanejo v Sloveniji in si tu ustvarijo družino ter posel.

Andrej Božič je predsednik Združenja Manager.

Združenje Manager si bo torej še naprej prizadevalo za izboljšanje poslovnega okolja, ob tem pa bomo vam, članicam in članom, pomagali pri vsakodnevnih izzivih in vam npr. zagotovili tipske pogodbe, ki bodo v pomoč managerjem z manj izkušnjami pri sklepanju pogodb. Priskočili bomo na pomoč ob razrešitvah, saj smo managerji velikokrat najmanj zaščitena kategorija v delovno pravnih razmerjih. Prizadevali si bomo za spremembe obdavčitve prihodkov in omejevanja pokojnin. Glasno bomo izpostavili, da smo za solidarnost, a da ta ne mora biti brezmejna, saj zavira razvoj, rast, ustvarjalnost tistih, ki prispevajo največ. Bistvo je torej, da vam želimo stati ob strani in vas spodbujati na vaši poti.

Prav zdaj je pred nami ena od teh pomembnih nalog. V predvolilnem času moramo biti glasni in slišani glede reform, ki jih Slovenija potrebuje, in glede izzivov, ki jih ima gospodarstvo. Pomembno je, da zgradimo vez z odločevalci, s politiko. V akcijskem načrtu za večjo blaginjo,

Trajnostni principi pomenijo, da podjetja, države, sisteme vodimo na način, da vse deležnike – od okolja, družbenega okolja, zaposlenih, dobaviteljev … do lastnikov – obravnavamo enakopravno in da so v ravnovesju. To ravnovesje, homogena družba je v fokusu Združenja.

ki smo ga pripravili v okviru Observatorija ZM, smo politiki in družbi ponudili ukrepe, ki so nujno potrebni za boljše življenje nas vseh. Zato bomo po parlamentarnih volitvah svojo glasnost in aktivnost še dvignili, da nas bodo odločevalci prepoznali kot partnerje pri izvajanju teh ukrepov.

Ob tem bo Združenje Manager eden najglasnejših zagovornikov in podpornikov trajnosti. Trajnostni principi pomenijo, da podjetja, države, sisteme vodimo na način, da vse deležnike – od okolja, družbenega okolja, zaposlenih, dobaviteljev … do lastnikov – obravnavamo enakopravno in da so v ravnovesju. To ravnovesje, homogena družba je v fokusu Združenja. Pravi voditelj se zaveda, da podjetja ne more voditi brez dialoga z zaposlenimi, sindikati, da ne sme onesnaževati okolja, sicer bo podjetje propadlo, in da mora podpirati družbeno okolje, v katerem deluje. To je edina pot in zato je trajnostno voditeljstvo v središču delovanja Združenja Manager. Ker bomo le tako lahko uspešni na dolgi rok.

Andrej Božič je predsednik Združenja Manager. Članek je bil objavljen v MQ reviji št. 50, aprila 2022.