Človek v središču preobrazbe Steklarne Hrastnik

Andrej Božič je prevzel vodenje Steklarne Hrastnik leta 2010, ko je ta ustvarila bilančno izgubo v višini 4,4 milijonov evrov in je bila na robu stečaja. Izvozno usmerjeno steklarno z več kot 150-letno tradicijo je z uspešnim preobratom že v prvem letu vodenja rešil izgube, v nekaj letih pa preoblikoval v uspešno in tehnološko posodobljeno podjetje. Za izviren model prestrukturiranja je prejel evropsko poslovno nagrado European Business Award (EBA).

Božič se je ob prihodu soočal z demotiviranostjo več kot 750 zaposlenih. Lotil se je korenitih sprememb organizacije, procesov in same miselnosti zaposlenih. Njihova predanost družbi in steklarskemu poklicu, visoka raven steklarskih znanj in solidarnosti je omogočila ohranitev vseh treh proizvodnih programov.

K rešitvi je močno prispevala želja zaposlenih po preživetju podjetja, ki je pomemben zaposlovalec v Zasavju. Močan povezovalni element sanacije med vodstvom in zaposlenimi je bila prav skrb za ohranitev delovnih mest. Božič se je zavedal, da gre zaradi povezanosti z lokalnim okoljem tudi za socialni projekt, čeprav je to pomenilo daljšo pot do okrevanja. A zagotavljanje prihodnosti z umestitvijo človeka v središče se je za Steklarno Hrastnik izkazalo kot najboljša poslovna odločitev.

Uspeh trajnostnegapreobrata SteklarneHrastnik temelji naovrednotenju zaposlenihin na konsenzu vsehdeležnikov.

Strategijo prerojenega podjetja so utemeljili v inovativnosti. V zadnjih treh letih Božičevega vodenja steklarne so razvili 66 novih izdelkov. Mnogi med njimi so bili nagrajeni. Med drugim so prejeli oblikovalsko nagrado Red dot, 30 priznanj GZS za inovatorje in inovacije v Zasavju, državno nagrado za najboljši energetski projekt in evropsko poslovno nagrado EBA 2015/2016 v kategoriji trajnostnega razvoja. Na mednarodnem tekmovanju SIP AWARDS v ZDA so bile nagrajene tri steklenice – dve z najvišjo platinasto nagrado za embalažo, ena je bila ocenjena kot najboljša v kategoriji.

Manager leta 2016: Andrej Božič, nekdanji predsednik uprave Steklarne Hrastnik. Članek je bil objavljen v publikaciji Pogled 2019, december 2018.