Avtor male multinacionalke

Stojan Petrič, predsednik Kolektor Group, je prejemnik priznanja za življenjsko delo na področju managementa za leto 2014.

Svojo poklicno pot je Stojan Petrič po končanem študiju na ljubljanski ekonomski fakulteti zastavil v Kolektorju – podjetju, ki mu je zvest še danes in mu je pomagal zrasti v ´malo multinacionalko´ z več kot 3.000 zaposlenimi. V Kolektorju se je preizkusil na različnih funkcijah. Začel je kot referent v komerciali, uspešen je bil kot vodja nabave, zunanje trgovine in komerciale. Za prelomno se je izkazala njegova pobuda o oblikovanju samostojne službe za zunanjo trgovino, ki je podjetju omogočila postopno neodvisnost od tujega partnerja. Zato ni bilo presenečenje, ko je leta 1994 prevzel vodenje podjetja s takrat 950 zaposlenimi in v dveh desetletjih s sodelavci ustvaril pogoje za dodatnih več kot 2.000 delovnih mest.

Odlični rezultati ob nizki zadolženosti

Če je bila pred dvajsetimi leti prodaja komutatorjev edini produkt, ta danes predstavlja le še 40 odstotkov prodaje. Jedro Kolektorja so komponente, sklopi in sistemi za potrebe avtomobilske, stavbne in industrijske tehnike. Pod Petričevim vodstvom sta bila začrtana zdrava razvojna strategija in pametno povečevanje raznovrstnosti, ki sta se obrestovala v 15- krat višjih prihodkih, ki jih danes ustvarja trikrat več zaposlenih kot pred dvema desetletjema, v več kot 30 podjetjih doma in po svetu. Skupni prihodki so v tem času zrasli na 450 milijonov evrov, EBITDA znaša več kot 45 milijonov evrov, v vsem tem času pa Kolektor kot skupina ni nikoli posloval z izgubo.

Stojan Petrič: “Kot manager moraš biti vzor kolektivu, imeti moraš vizijo, cilje in strategijo za realizacijo teh ciljev, biti moraš motivator na eni strani in sluga svojim zaposlenim na drugi strani – samo tako bodo zaposleni prihajali k tebi. Foto: arhiv Kolektor

Podjetje izkazuje tudi nizko zadolženost, ki znaša 1,2-kratnik EBITDA. Tak razvojni zagon je pri Kolektorju povezan tudi s spremembami v lastništvu in z željo po samostojnosti. Skupina Kolektor je namreč iz skupne naložbe sprva z nemškim, nato z ameriškim partnerjem po 34 letih solastništva leta 2002 izpeljala odkup in postala samostojna slovenska korporacija v lasti več kot 1.000 delničarjev. Stojan Petrič je v 20 letih pustil izjemen pečat v Kolektorju, ki je postal prepoznavna svetovna družba v svoji panogi ter eden največjih koncernov v Sloveniji. Spodbuja sodelovanje Kolektorja z izobraževalnimi inštitucijami, zato so se zapisali med soustanovitelje Mednarodne podiplomske šole na Institutu Jožefa Stefana in konzorcijskega podiplomskega študija MBA na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Vrata Kolektorja odpirajo mladim, samo v zadnjih dveh letih so na Idrijskem zaposlili kar 55 mlajših od 30 let.

Aktiven tudi izven podjetja

Izjemni poslovni uspehi, karizma in diplomatski pristop do reševanja problemov so Petričevi atributi, ki ga uvrščajo med najbolj spoštovane managerje v Sloveniji. Leta 2002 je prejel nagrado Financ za izjemne dosežke v gospodarstvu. Je predsednik Sveta za razvoj Vlade Republike Slovenije, predsednik Skupščine Gospodarske zbornice Slovenije, član Sveta Ekonomske fakultete v Ljubljani, pobudnik združitve slovenskih bank Vipe in A-banke ter predsednik dveh nadzornih svetov družb znotraj skupine Kolektor. To so le nekatere izmed številnih funkcij, ki jih je opravljal zadnjih 20 let. S 1. oktobrom 2014 Stojan Petrič prevzema novo vlogo kot predsednik sosveta Skupine Kolektor. V prostem času Stojan Petrič rad teče in igra tenis, njegova velika ljubezen pa je Idrija, za katero si prizadeva, da bi postala prestolnica znanja in razvoja.

Saša Gnezda je urednica v družbi Mediade. Članek je bil objavljen v MQ reviji št. 28, maja 2014