Vse večja ozaveščenost družbe, terja od vseh nas, vključno z managerji, da pri svojem delu gledajo z očmi vse večje družbene odgovornosti. Ker smo vse bolj povezani in soodvisni, se ravnanje managerja ne konča na dvorišču njegovega podjetja, ampak sega mnogo dlje.

Vojko Čok