3P – people, planet, profit« ali naše ambicije rasti in razvoja

Dobra dva meseca sta minila od uradnega praznovanja treh desetletij delovanja združenja in slaba dva meseca sta še do naslednjega osrednjega srečanja, Managerskega kongresa. Sredina slovenskega managementa pomembno poziva k razvojnemu sporazumu, predvsem pa k večjemu sodelovanju, zaupanju, odgovornosti, etiki in spoštovanju. Kot ključne vrednote, za katere želite, da jih živimo pri našem delu in v družbi, ste jih določili člani ob praznovanju jubileja.

Kakšna je moč zaupanja? »Otrok razvije svoje potenciale, ko odrašča v klimi zaupanja. Učenec razvije svoje potenciale, ko zaupa učitelju, mentorju. Športnik doseže (ali preseže) zgornjo mejo svojih zmožnosti, ko zaupa trenerju. Ljudje v podjetjih in organizacijah v celoti uporabijo svoja znanja, kompetence, inovativnost, ko zaupajo svojim managerjem,« zapiše v članku o vrednotah, zaupanju in odgovornosti psiholog dr. Kristjan Musek Lešnik, ki nam je s svojo »Musek« ekipo psihologov pomagal pri tej anketi.

Odgovornost je lastnost, značilnost človeka, ki se zaveda, da zaradi pomembnosti in možnih posledic njegovo delo zahteva veliko znanja, skrbnosti. Nova predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen obljublja, da si bo prizadevala za izpolnitev obsežnih ukrepov v boju zoper podnebne spremembe, za krepitev demokracije, pošteno obdavčitev multinacionalk, pravično socialno tržno gospodarstvo v EU. “Evropo pestijo demografske spremembe, globalizacija, hitra digitalizacija trga dela in podnebne spremembe. Noben od teh meta trendov ni nov, novo pa je, da kot državljani Evrope doživljamo konkretne posledice, naj gre za kmete na Finskem, ki se spopadajo s sušo, ljudi v Franciji, ki trpijo zaradi vročinskega vala, upokojence na Irskem, ki morajo po spletu opravljati bančne storitve, ali delavce na Poljskem, ki se morajo po dvajsetih letih dela usposabljati, da bi ohranili službo. Ljudje čutijo, da izgubljajo nadzor, stik s skupnostjo. Nobeden od teh izzivov ne bo izginil, so pa različni načini za odziv,” je povedala v svojem nagovoru. Čim više je posameznik na družbeni lestvici, tem večjo težo ima njegov odnos do moralnih in etičnih norm. Je etika kot ena od naših temeljnih vrednot res tako visoko, da bo kritična masa voditeljev moč usmerila v pravo smer? Smo voditelji dovolj odgovorni, da Evropa res postane prva podnebno nevtralna celina do leta 2050, kot si je zastavila, ob tem ko se nekateri drugi voditelji še prerekajo o tem, ali nas sploh pestijo ogrožajoče spremembe in se ukvarjajo s prevlado nad svetom, trgovinskimi restrikcijami, odnosi, ki temeljijo na strahu in oboroževanju? In spoštovanje? Drugo osebo spoštujemo takrat, ko menimo, da je ta oseba v nekateri svoji lastnosti skladna z nečim, kar visoko cenimo. Kaj je torej tisto, kar cenimo?

Nenazadnje, šele ko zaupamo, spoštujemo in smo odgovorni, lahko tudi dobro sodelujemo. Sodelovanje pomeni sposobnost gradnje dobrih odnosov z različnimi deležniki znotraj in zunaj podjetja. Slovenija je po mednarodnih meritvah še vedno na repu držav po merjenju sodelovanja med različnimi ekosistemi, na kar so nas opozarjali že lani.

Managerski kongres, ki se bliža, je zato namenjen ambiciji rasti in razvoja. A je ta postavljena v kontekst vrednot, ki ste jih izbrali za najpomembnejše in ki jih ali pa jih ne živimo, od česar je odvisna prihodnost mlajših in bodočih generacij. Že od osemdesetih let, ko so vprašanja trajnosti dobila večjo težo, se uveljavlja filozofija »triple bottom line«. Pomeni poslovanje s trojnim izidom, pri katerem so dobiček, ljudje in okolje enakovredni poslovni cilji podjetja. Leta 2019 v svetu temu še vedno ni tako. Več o tem na jesenskem kongresu.

»V tem smislu vidim vrednote Združenja Manager kot dragocen dokument. Njegova vrednost je v zgodovini njegovega nastajanja in procesu, v katerem je sodelovalo veliko število članov. Njegov potencial se mi zdi velik. O tem, kakšen bo v resnici njegov vpliv na vašo vsakdanjo prakso in na prihodnost združenja ter slovenske družbe, boste v pretežni meri odločali vi. Vsak dan. Z vsemi vašimi odločitvami, velikimi in malimi. In če boste ob tem še navdihovali ljudi okrog sebe, verjamem, da se bo iz niza zapisanih vrednot rodilo mnogo dobrega,« še zaključi Musek. In mu pritrdim.

Saša Mrak je izvršna direktorica Združenja Manager. Članek je bil objavljen v 44. MQ reviji avgusta 2019.